Ekonomia

1. ETA 2. BLOKEAK: ENPRESA ETA ENPRESA GARAPENA

1. GAIA: Ekonomiaren papera enpresan
2. GAIA: Enpesa mota eta formak
3. GAIA: Enpresa ingurunea eta estrategia

4. GAIA: Enpresen garapena
GAI GEHIGARRIA: Enpresa Kanaria uharteetan.
REF
3. MULTZOA: ENPRESA ANTOLAKUNTZA ETA KUDEAKETA

14. GAIA: Enpresaren kudeaketa eta antolaketa
15. GAIA: Giza baliabideen kudeaketa
4. MULTZOA:  FUNTZIO PRODUKTIBOA

5. GAIA: Enpresaren funtzio produktiboa.

6. GAIA: Produktibitatea, eraginkortasuna eta berrikuntza.

5. MULTZOA: MERKATARITZA FUNTZIOA

7-8 GAIAK: Merkataritza-funtzioa
BANAKETA KANAL BERRIEN ESKEMA

7. MULTZOA: FINANTZAREN FUNTZIOA

9-10 GAIAK: Enpresaren finantzaketa
10. GAIA: Enpresaren inbertsioak

6. MULTZOA: INFORMAZIOA ENPRESAN

11. GAIA: Enpresaren ondare eta kontuak.
12. GAIA: Azterketa finantzarioa, ekonomikoa eta soziala.