Eraman beharrekoak

Use-ko azterketara eraman beharreko materiala:

Proba bakoitzerako, zure identifikazio edo NAN txartela eta matrikula orria erakutsi beharko dituzu; ez ahaztu, boligrafo eta beste material jakin batzuk (kalkulagailua, marrazketarako tresnak, hiztegia, etb.) behar direla ariketa batzuk egiteko.