Euskara

*Euskarako azterketan sartu ahal diren gaiak hauek dira:

 1. Irakurmena eta ulermena
  1. Testu bat irakurri eta galdera batzuk erantzun test eran
  2. Testuaren gaia aukeratu
  3. Testuaren inguruko galdera batzuk erantzun idatziz
 2. Testuaren ideia nagusiak eta bigarren mailako ideiak atera eta zerrendatu
 3. Testuaren laburpena egin
 4. 200 hitzeko idazlan bat egin
 5. 200 hitzeko gutun bat egin
 6. Berridazketa eta sinonimoak (Ez dituzte jartzen baina sartu ahal dituzte)

*Ez dira zerrendatutako gauza guztiak egin behar, bi aukera daude aukeratzeko eta bakoitzean gauza batzuk daude, normalean honela izaten da

A: 1a, 1b, 2, 4

B:1b, 1c, 3, 5