Gizarte zientziei aplikatutako matematika

I. multzoa. Aritmetika eta aljebra:

 1. Ekuazioen sistemak.
 2. Gauss metodoa.
 3. Matrize-aljebra.
 4. Sistemak ebaztea determinatzaileak erabiliz.
 5. Programazio lineala

II multzoa. Funtzioak:

 1. Funtzioen mugak.
 2. Jarraitutasun deribatuak.
 3. Erreferentziazko teknikak.
 4. Deribatuen aplikazioak
 5. Funtzioen irudikapena.
 6. Integralekin hasi.

III. Multzoa. Probabilitatea eta estatistika:

 1. Probabilitateen kalkulua.
 2. Lagin estatistikoak.
 3. Inferentzia estatistikoa.