Latina

Historiografia
Hizlaritza
Antzerkia
Poesia lirikoa eta elegiakoa
Poesia epikoa
Alegia
I eranskina
II eranskina
III eranskina