Historia

LEHEN ATALA (1808-1930)
– 1. GAIA. Antzinako Erregimenaren krisialdia (1808-1814): Cadizko Gorteak eta 1812ko Konstituzioa.
IRUZKINAK:
1. Cadizko Konstituzioa (1812-03-19)
2. Persiarren Manifestua (1814-04-12)
– 2. GAIA. Estatu liberalaren eraikuntza eta finkapena (1834-1874).
IRUZKINAK:
3. Mendizabalen Desamortizazio Dekretua (1836-02-21)
4. Burdinbideen Lege Orokorra (1855-06-06)
– 3. GAIA. Foruak eta liberalismoa: Karlistadak eta foruak indargabetzeko prozesua (1833-1876).
IRUZKINAK:
5. 1839ko urriaren 25eko Legea
6. 1876ko uztailaren 21eko Legea
– 4. GAIA. Errestaurazioko sistema politikoa (1875-1923).
IRUZKINAK:
7. 1876ko Konstituzioa (1876-06-30)
8. Joaquín Costaren Oligarquía y caciquismo lanaren pasartea (1901)
– 5. GAIA. Euskal Herriko industrializazioa eta haren gizarte-ondorioak (1875-1923).
IRUZKINAK:
9. Federico Echevarriaren hitzaldia librekanbismoari eta protekzionismoari buruz (1893-12-09)
10. Vicente Blasco Ibáñezen El intruso eleberriaren pasartea (1904)
– 6. GAIA. Langileen mugimendua eta nazionalismoa Euskal Herrian (1890-1923).
IRUZKINAK:
11. Euskeldun Batzokijaren estatutuak (1894)
12. La Lucha de Clases astekariko artikulua (1896-05-23)

BIGARREN ATALA (1931-1982)
– 7. GAIA. Bigarren Errepublika: 1931ko Konstituzioa eta erreformak (1931-1936).
IRUZKINAK:
13. Clara Campoamor diputatuak Gorte Konstituziogileetan emandako hitzaldia (1931-09-01)
14. Fronte Popularraren programa (1936-01-16)
– 8. GAIA. Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila Euskal Herrian (1931-1939).
IRUZKINAK:
15. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1936-10-04)
16. Bizkaian eta Gipuzkoan kontzertu ekonomikoak ezeztatzeko lege-dekretua (1937-06-23)
– 9. GAIA. Estatu frankistaren sorrera (1939-1959).
IRUZKINAK:
17. Erantzukizun politikoen legea (1939-02-09)
18. Nazio-intereseko industriak babesteko legea (1939-10-25)
– 10. GAIA. Diktadura frankistaren finkapena eta krisialdia (1959-1975).
IRUZKINAK:
19. Europar Mugimenduaren Kongresuak 118 ordezkari Espainiarren proposamenez Munichen hartutako erabakia (1962-06-07/08)
20. Estatuaren Lege Organikoa (1967-01-11)
– 11. GAIA. Diktadura frankista Euskal Herrian (1939-1975).
IRUZKINAK:
21. Baionako Hitzarmena (1945-03-31)
22. Antonio Añoveros Bilboko gotzainaren sermoia (1974-02-24)
– 12. GAIA. Trantsizioa (1975-1982): 1978ko Konstituzioa eta 1979ko Gernikako Estatutua.
IRUZKINAK:
23. Espainiako 1978ko Konstituzioa (1978-12-29)
24. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1979-12-18)